Jerzy Bokłażec 

ścieżki 

e-mail - Jerzy Bokłażec Facebook - Jerzy BokłażecJazz Site - Jerzy Bokłażec Trio
Zespół jazzowy. Improwizacja. Nagrania, zdjęcia. Materiały dla muzyków.

YouTube - kanał muzyczny


Dziennik ateisty, czyli życie bez religii jest lepsze
Jestem przekonany, że świat bez religijnych wierzeń, dogmatów, przesądów, bez religijnego przymusu, bez religijnej przemocy byłby lepszym światem. Mam to szczęście, że mój umysł jest wolny od religii. Chcę się dzielić tym szczęściem.
Ateizm - FAQ
Ateizm, czyli swobodna myśl, czyste spojrzenie i głęboka duchowość. Odpowiadam na najczęściej zadawane mi pytania na temat ateizmu.Teksty:
  · Kościół bez polityki?
Czy można precyzyjnie rozdzielić obszary działania państwa i Kościoła? Do jakiego kryterium należy się odwołać przy próbie ustalenia takiej granicy? Trudno dostrzec tę granicę obserwując polskie życie publiczne; można nawet dojść do wniosku, że religia i polityka nawzajem się przenikają.
  · Nie ma miłości bez wolności
Świat nie zna przypadków, aby społeczność zorganizowana wedle zasad wiary dobrze chroniła życie, godność i wolność człowieka. Historia nauczyła nas, że miłość bez wolności łatwo się przemienia w jawną, niezakamuflowaną nienawiść.
  · Święty Mikołaj w społeczeństwie otwartym
Moje poczucie dobrego smaku codziennie wystawiane jest na próbę przez rozmaite wytwory kultury masowej, ale jakoś nauczyłem się z tym żyć. Nie domagam się, by inni ludzie podzielali moje opinie, przyjmowali moje obyczaje, szanowali ważne dla mnie wartości.
  · Różne wiary, różne niewiary
Jeśli do tej pory wyobrażaliśmy sobie wierzących i ateistów jako dwa obozy, z których każdy jest jednolitą formacją intelektualną i światopoglądową, to lektura książki „Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi” pozwoli nam otrząsnąć się z tego złudzenia.
  · Jan Paweł II i demokracja
Obecny pontyfikat nie pozostawia złudzeń: w ocenie Jana Pawła II demokracja jest rozsadnikiem idei, które – jeśli nie będziemy czujni – poprowadzą nas niechybnie ku totalitaryzmowi. Oczywiście papież jest zbyt zręcznym politykiem, aby w świecie, w którym demokracja wciąż udowadnia swoją przewagę nad innymi ustrojami, potępiać ją otwarcie i bez zastrzeżeń.
  · Homofobia katolicyzmu
Religia nie daje przekonujących wyjaśnień, dlaczego mielibyśmy uznać homoseksualizm i „czyny” homoseksualne za zło. Homoseksualizm jest zjawiskiem całkowicie naturalnym; po prostu kilka procent populacji przejawia odmienne skłonności seksualne i to zjawisko ma charakter stały, towarzysząc ludzkości od zarania dziejów.

  · Apostołowie niewiary
Artykuł Marka Zająca w „Tygodniku Powszechnym”, poświęcony ateizmowi. Autor rozmawia z kilkoma ateistami, również ze mną.

Korzenie - ppor. "Pazurkiewicz"